Tarcica

Oferujemy tarcic? li?ciast? a w szczegˇlno?ci d?bow?, jesionow?, bukow? i innych rzadkich gatunkˇw takich jak: jawor, klon, czere?nia, brzoza, olcha i inne.

Produkujemy tak?e wi??b? dachow? wed?ug indywidualnych zamˇwie? z drewna iglastego.

Zajmujemy si? rˇwnie? produkcj? elementˇw palet iglastych i li?ciastych.

Proponujemy sprzeda? drewna wielko i ?rednio wymiarowego li?ciastego i iglastego z mo?liwo?ci? dostawy bezpo?rednio do odbiorcy.