Oferta

Firma nasza przerabia drewno li?ciaste i iglaste. Podstaw? produkcji jest okleina i tarcica. Produkujemy oklein? i obrze?a z drewna: d?bu, buka, jesionu, brzozy, klona, czere?ni, jaworu, mahonia, orzecha oraz innych.

W tym samym asortymencie drewna produkujemy rˇwnie? tarcic? obrzynan? i nieobrzynan? o rˇ?nych grubo?ciach i w rˇ?nych klasach.

W ofercie firmy jest te? sprzeda? drewna li?ciastego i iglastego wielko i ?rednio wymiarowego.

Dysponuj?c wyspecjalizowanym sprz?tem i wykwalifikowan? kadr? ?wiadczymy tak?e us?ugi transportowe przewozu drewna, w tym mi?dzynarodowe.